About

Josefin är född och uppvuxen i Esbo utanför Helsingfors. Ett musikintresse har funnits ända sedan liten, hon sjöng innan hon kunde prata. Under sin uppväxt var hon aktiv inom olika barnkörer och när hon var 12 år gammal fick hon sin första huvudroll som Pippi Långstrump på Finns Sommarteater 2006.

Under högstadiet växte intresset för popmusik och Josefin var aktiv i en showgrupp och skrev egna låtar. Hon deltog som 14 år gammal i Melodi Grand Prix. Ett år senare började hon jobba som demo- och bakgrundsångare för skivbolaget Helsinki Records. 2011 jobbade hon som backupsinger i Euroviisut, semi-final och final.

Hon hittade musikalen under gymnasiet då hon gjorde rollen som Mimi i Tadams uppsättning av Rent på Sandels Musik- och Kulturskola. Efter det var siktet inställt på musikal och hon deltog bl.a i kurserna ”West End Stage” i London och ”Acting for Musical Theatre: Summer School: Guildhall School of Music and Drama”.

Efter studentexamen fick Josefin anställning vid Åbo Svenska Teater i deras uppsättning av Jesus Christ Superstar, som ensemble. Josefin var då den yngsta ensemblemedlemmen, utan yrkesutbildning.

Året 2014 började Josefin sina studier vid Balettakademiens musikallinje i Göteborg. Under utbildningen gjorde Josefin bl.a rollen som Claire i Ordinary Days samt skrev manus för klassens julföreställning på Stadsteatern i Göteborg.

Josefin kom in på Artistens musikalprogram 2016. Under utbildningen har hon bl.a gått för pedagogerna: Nina Norblad, Annika Zajac, Per Nordin, Jennie Rydén, Mattias Palm, Monica Milocco, Malin Zaki och många fler. Hon har dessutom danstränat extra vid sidan av studierna på Danzlagret i Göteborg för bl.a Julian Thomas, Anna G. Jansson m.fl,

Hösten 2018 gjorde Josefin sin praktik i On the Town på Spira, Smålands Musik och Teater. Hon gjorde då rollen som Lucy Scheemler och cover Claire. Regi och koreografi av Roine Söderlundh.

Som slutproduktion på Artisten, spelade hon rollen som Marmee i musikalen Little Women. Regi av Ola Hörling

Under säsongen 2019-2020 spelar Josefin rollen som Esmeralda i Finlands premiären av Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri, regi av Georg Malvius.

Under säsongen 2020-2021 kommer Josefin spela titelrollen i Svenska Teaterns uppsättning av Mary Poppins , regi av Markku Nenonen.

Biljetter till Mary Poppins!


Josefin grew up in Espoo, outside of Helsinki. Ever since she was little she had a passion for music, she sang before she could speak. Growing up she was active in various children’s choirs and at the age of 12 she got her first lead as Pippi Longstocking at Finns Sommarteater 2006 (summer theatre).

At the age 13-16 the interest for pop music grew and Josefin was active in a show group and wrote her own songs. She was 14 years old when she competed in the Melodi Grand Prix. A year later she started working as a demo- and backgroundsinger for the record Company, Helsinki Records. 2011 she worked as a back-up singer in the Euroviisut, semifinal and final.

She found musical theatre in her first year of high school when she played Mimi in the musical Rent, Tadam at Sandels Musik- och Kulturskla. After that the goal was set on musical Theatre and she participated  in the courses ”West End Stage” in London and ”Acting for Musical Theatre: Summer School: Guildhall School of Music and Drama”.

After graduating Josefin got employed by Åbo Svenska Teater as ensemble for their production of Jesus Christ Superstar. Josefin was then the youngest ensemble member.

In 2014 Josefin begun her studies in musical theatre at Balettakademien in Gothenburg, Sweden. During her education Josefin i.a. played Claire in Ordinary Days and wrote the script for the school’s Christmas production at the City Theatre in Gothenburg.

Josefin got accepted to the musical theatre (BA Hons) programme at the Academy of Music and Drama in 2016. During her education she has trained for teachers such as, Nina Norblad, Annika Zajac, Per Nordin, Jennie Rydén, Mattias Palm, Monica Milocco, Malin Zaki, Michael Howell and many more. She has also taken extra danceclasses outside of school at Danzlagret in Gothenburg for i.e. Julian Thomas, Anna G. Jansson and others.

In the fall of 2018 she did her internship in On the Town at Spira, Smålands Musik och Teater. She played the part of Lucy Schmeeler and cover Claire.

I her final-production, at the Academy of Music and Drama spring 2019, she played the part as Marmee in the musical Little Women. Directed by Ola Hörling.

During the season 2019-2020 Josefin played the part of Esmeralda in the Finland premiere of The Hunchback of Notre Dame at the Tampere city Theatre, directed by Georg Malvius.

In 2020-2021 Josefin will play the titel role of Mary Poppins at Svenska Teatern in Helsinki, directed by Markku Nenonen.

Tickets to Mary Poppins!

IMG_1982 Josefin 2