Home

Photo: 

Josefin är musikalartist examinderad från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, kandidatprogrammet 2016-2019.

2020-2022 spelar hon titelrollen i Mary Poppins på Svenska Teatern i Helsingfors, regi av Markku Nenonen.

2019-2020 spelade hon Esmerlada i Finlands premiären av Ringaren i Notre Dame på Tampereen Teatteri, regi av Georg Malvius.

Här på hemsidan kan du läsa mer om Josefin, kolla in hennes CV och bilder samt kontakta henne angående olika artistuppdrag.

Josefin är representerad av Access Artiste Management Ldt, London.


Josefin is a musical theatre actress graduated 2019 from the Academy of Music and Drama in Gothenburg, BA (Hons) musical theatre programme.

2020-2022 she is currently playing the title-role in Mary Poppins at the Swedish Theatre in Helsinki, directed by Markku Nenonen.

2019-2020 she played the part of Esmeralda in the Finland premiere of The Hunchback of Notre Dame at the Tampere City Theatre, directed by Georg Malvius.

Here on the homepage you can read more about Josefin, check out her CV and pictures as well as contact her about events and gigs.

Josefin is represented by Access Artiste Management Ldt, London.

Photo: Valtteri Kantanen