Move!

Att hålla igång fysiskt är vitalt för mig både som musikalartist men också privat. Vi är gjorda för att röra på oss så det känns som att både kropp och sinne stagnerar totalt om vi inte gör det.

Helst hade jag danstränat för att förbereda mig inför höstens praktik i On the Town, men under sommaren har få av dansskolorna är i huvudstadsregion så stort utbud, speciellt på drop-in klasser. Och p.g.a. sommarjobb är det svårt för mig att binda mig till klasser. Super synd men får väl satsa på att ta igen när jag är tillbaka i Sverige.

Istället är det min favorit träningsform, yoga, som gäller och jag satsar på att träna minst 3-4h i veckan. Utöver det försöker jag se till att springa ett par gånger i veckan och så cyklar jag alltid till jobbet.

För mig är yogan verkligen den perfekta kompletterande träningen. Den ger mig styrka, smidighet och balans som behövs för dansen. Jag blir alltså inte kylskåpsstark, haha, utan har mer fokus på den inre muskulaturen. Dessutom känner jag att yogan betyder mycket för in mentala hälsa och den är ju bra att ha i skick både i det privata och professionella, heh. Då jag är en person som har mycket tankar och idéer och dessutom är bra på att sätta bollar i rullning är det livsviktigt at hitta andingshålen där jag bara kan landa i här och nu. Få vara helt och hållet i min kropp och min anding, närvarande. Och närvaro pratar man mycket om inom skådespelarträningen så det kan man ju inte få nog av.

Men, såklart, yoga är kanske inte för alla. Även om jag tror att världen hade varit en mycket bättre plats om fler hade rullat ut en yogamatta lite då och då. Men det viktiga är, oavsett om man är musikalartist eller inte, är nog att hitta något sätt att röra sig och hitta in i sin kropp. Vi är trots allt apor som råkar gå på två ben.


To stay Active physically by working out is vital for me, both as a musical theatre actress and for me personally. We are made to move so it feels like both mind and body stagnate completely if we don’t.

Preferably I would have liked to train dance this summer to prepare for my internship in On the Town, but the dance schools around Helsinki don’t offer a lot of classes during the summer, especially not drop-in classes. And because of my work Schedule I can’t plight to classes every week. Such a bummer. But I’ll just have to Catch up when I’m back in Sweden.

Instead I go for my all time favorite work-out form, yoga. I try to train atleast 3-4h every week. In addition to that I try to go running atleast twice a week and bike to work.

For me yoga really is the perfect complementary work-out. It gives me strength, agility and balance that is needed in dance. I don’t get refrigerator strong, haha, but focus is on the inner musculature. I also feel that yoga means alot to my mental Health which is nice to have in shape both professionally and personally, heh. I’m a person who has a lot of thoughts and ideas and also is good at getting stuff going and done which makes it cruical to find the moments when I can just arrive to the here and now. Completely get to be in my body and in my breathing, presence. And presence is something you talk alot about in acting class so you can’t work on that enough.

But ofcourse, yoga is maybe not for everyone. Even though I think the World would be a much better place if people would roll out the yoga mat every once in a while. But the most important thing is, musical theatre actor or not, is to find a way into your body and to move it. We are after all monkeys that just happen to walk on two legs.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: